Algemene voorwaarden

Definities:

Bezoeker: Een bezoeker van de website van Schipholtaxipendel, die gebruik wenst te maken van de diensten van Schipholtaxipendel.

Schipholtaxipendel: Een initiatief van Star-Tax, gevestigd en kantoorhoudend aan de Westvlietweg 68N, te ’s-Gravenhage, Nederland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6819834

Website: De website schipholtaxipendel.nl

Taxidienst: Het product, een taxipendeldienst tussen gemeente Den Haag en omliggende randgemeenten én Schiphol Luchthaven, Rotterdam-The Hague Airport, Brussels Airport, Düsseldorf Airport, Eindhoven Airport, Lelystad Airport en Maastricht Airport

Passagier: Een persoon die gebruik maakt van de taxidienst.

Boeking: De door bezoeker aan Schipholtaxipendel verleende opdracht om een taxidienst uit te voeren, welke geaccepteerd is door Schipholtaxipendel met een e-ticket.

E-ticket: Een pdf document met een uniek referentienummer welke de boeking vertegenwoordigd. Dit document wordt per e-mail gestuurd na afgeronde betaling van de boeking.

Wat is Schipholtaxipendel?

Schipholtaxipendel is een taxidienst die aangeboden wordt via de website www.schipholtaxipendel.nl. Op deze website wordt tegen een aantrekkelijk tarief taxidiensten aangeboden tussen locaties rond gemeente Den Haag en verschillende luchthavens binnen Nederland, Belgie en Duitsland.

Waar en wanneer rijdt schipholtaxipendel.nl?

Schipholtaxipendel.nl levert 24 uur per dag/ 7 dagen per week zijn diensten op bestelling aan adressen in gemeente Den Haag en omliggende randgemeenten. De luchthavens waartussen Schipholtaxipendel rijdt zijn: Schiphol Luchthaven, Rotterdam-The Hague Airport, Brussels Airport, Düsseldorf Airport, Eindhoven Airport, Lelystad Airport en Maastricht Airport.

Hoe werkt schipholtaxipendel.nl?

Via de website kan de bezoeker een reservering maken voor het ophalen, wegbrengen of een combinatie daartussen van passagiers op een adres in of rond gemeente Den Haag of luchthaven. Een reservering kan tot maximaal twee dagen vantevoren online gemaakt worden. Bij het ophalen van de klant in de gemeente Den Haag en omliggende randgemeenten dient de klant rekening te houden dat de taxi 20 minuten voor tot 20 minuten na de daadwerkelijk opgegeven ophaaltijd aanwezig kan zijn. De ritten kunnen gecombineerd worden met andere klanten voor dezelfde bestemming.

Ophalen op luchthaven

Voor het ophalen van de klanten op een luchthaven dient de klant direct na het landen contact op te nemen met de chauffeur van Schipholtaxipendel volgens de instructie beschreven in het e-ticket. Indien de vlucht meer dan één uur is vervroegd of vertraagd meldt de klant dit zo snel mogelijk per email of telefoon. Indien deze procedure niet of niet op tijd wordt gevolgd kan dit gevolgen hebben voor de ophaaltijd op de luchthaven. Na telefonische bevestiging door de klant kan het maximaal 2 uur duren voordat de taxi aanwezig is bij het afgesproken ophaalpunt. De taxi heeft een beperkte wachttijd bij het afgesproken ophaalpunt.

Betaling

Schipholtaxipendel gebruikt een externe betalingsverwerker om uw betaling te innen. Schipholtaxipendel is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten van de Betalingsverwerker.

Veilig vervoer

Kinderen kunnen ook veilig meereizen met Schipholtaxipendel. Wanneer gewenst en opgegeven is bij de bestelling kan Schipholtaxipendel een of meerdere kinderzitjes gratis verzorgen. Kinderen vanaf 0 jaar worden ook gerekend onder het passagiersaantal.

Annuleren

Bij het annuleren van uw boeking tot acht(8) weken voor vertrek wordt 75% van het reeds betaalde bedrag teruggestort.
Bij het annuleren van uw boeking tussen de acht(8) en vier(4) weken voor vertrek wordt 50% van het reeds betaalde bedrag teruggestort.
Bij het annuleren van uw boeking tussen de vier(4) en één(1) week voor vertrek wordt 25% van het reeds betaalde bedrag teruggestort.
Bij het annuleren van uw boeking van zeven(7) dagen tot één(1) dag voor vertrek is er geen terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

PRIVACY BESCHERMING

Schipholtaxipendel verwerkt de vergaarde persoonsgegevens met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nimmer zal Schipholtaxipendel uw persoonsgegevens aan derden doorgeven. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de boeking en voor marketingactiviteiten van Schipholtaxipendel.

Aansprakelijkheidsstelling

Schipholtaxipendel is niet aansprakelijk voor schade die passagiers of bezoekers zou kunnen lijden door het gebruik van onze website en onze diensten, het niet beschikbaar zijn van de website, onjuiste informatie op de website, foutieve opgave van uw gegevens contact- of vluchtgegevens, extreme weersomstandigheden en verkeersproblemen. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet, of grove schuld van de zijde van Schipholtaxipendel dan wel haar medewerkers. Indien Schipholtaxipendel toch aansprakelijk zou zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 500,=.

De algemene voorwaarden zijn ontleend aan de algemene voorwaarden voor taxivervoer van het KNV-Taxi. Geschillen tussen Schipholtaxipendel en de bezoeker worden in eerste instantie opgelost in overleg. Mocht het toch tot een juridisch geschil komen, dan is uitsluitend de rechter in Den Haag bevoegd.

Versie: september 2016
Download Algemene Voorwaarden als PDF